top of page

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η DOC PHARMA Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι το αντικείμενο της δραστηριότητάς της εντάσσεται στο νευραλγικό, ευαίσθητο και άκρως ιδιαίτερο τομέα της υγείας, διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, τις Κατευθυντήριες Γραμμές Σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (GDP) και την Υπ. Απόφαση 1348/04 για τη διακίνηση των Ι/Π.

 

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη των κύριων σκοπών της εταιρείας οι οποίοι συνίστανται στα εξής:

 

  • στην τήρηση των νομικών, κανονιστικών και λοιπών εφαρμοστέων απαιτήσεων που αφορούν στην εμπορία και διακίνηση φαρμάκων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, συμπληρωμάτων διατροφής, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) και καλλυντικών,

  • στην άμεση απόκριση και τήρηση των δεσμεύσεων έναντι των πελατών της,

  • στην διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και της γενικότερης λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο αυτό:

 

  • κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία ενθαρρύνεται να εντοπίζει τα σημεία προς βελτίωση και να υποβάλει τις όποιες προτάσεις του,

  • η καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών, που αφορά στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά ενθαρρυμένη και επιθυμητή,

  • η διοίκηση της εταιρείας θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της παρούσας Πολιτικής.

  • η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Πιστοποιήσεις

bottom of page